Image

 Ανοικτή Πρόσκληση Εγγραφής-Συμμετοχής

 

στον

Σύνδεσμο Εμπόρων Οπτικοακουστικών & Συναφών Επαγγελματικών Προϊόντων Ελλάδος

Σ.Ε.Ο.Σ.Ε.Π.Ε.

www.seosepe.gr

 

 ΠΡΟΣ: ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΚΤΛΠ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 20/5/2020

 

Αγαπητοί Κυρίες  και Κύριοι

 

Κατόπιν συνεχόμενων διεργασιών σε αλλεπάλληλες συζητήσεις μεταξύ Συναδέλφων του κλάδου, έχει οριστικοποιηθεί η Κατάθεση του Καταστατικού Ίδρυσης του Συνδέσμου (θα είναι συνημμένο στην πρόσκληση)  και προχωράμε γοργά στην υλοποίηση για την Σύσταση Προσωρινής Επιτροπής εκπροσώπησης.

 

Η καθολική αποδοχή της ενέργειας Ίδρυσης διασυλλογικού Οργάνου, θα πάρει περισσότερη αξία εάν όλοι οι Έμποροι του Κλάδου  από όλη την Ελλάδα αγκαλιάσουν την προσπάθεια, που μπορεί να φέρει αποτελέσματα, σε ουσιώδη ζητήματα που αφορούν την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μας. 

 

Η δυσχερής οικονομική κατάσταση εν μέσω της Πανδημίας COVID-19 και η ουσιαστική παύση  των επιχειρήσεών μας  που συνδέεται άρρηκτα με τον Πολιτισμό, τις συναυλίες, τα θέατρα, τα συνέδρια, τα θεάματα και γενικά τις πάσης φύσεως εκδηλώσεις, έχει ενταθεί  παγκοσμίως και έχει δημιουργήσει τεράστια ζητήματα  στο χώρο μας, με αβέβαιο ορίζοντα ομαλοποίησης στη χώρα μας.

 

Είναι λοιπόν επιτακτική και άμεση η ανάγκη να υπάρχει συντεταγμένη και καθολική ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  όλων μας, ώστε να διεκδικήσουμε δυναμικά  με απαιτούμενες παρεμβάσεις  προς την Πολιτεία, με απώτερο σκοπό οι επιχειρήσεις μας να συνεχίσουν να υπάρχουν και να βιοπορίζονται επαρκώς.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ [ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ]

 

Α] Όλα τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που έχουν κωδικούς έναρξης εφορίας ‘’Εμπόριο Οπτικοακουστικών ‘’ ή συναφής ΚΑΔ με το Εμπόριο του Κλάδου (Χονδρικό - Λιανικό)

 

Β] Οικονομική διαχειριστική περίοδο (τουλάχιστον του προηγούμενου  έτους) με συνολικό τζίρο  άνω των 100.000,00 ευρώ.

 

 [Απαραίτητα δικαιολογητικά ]

 

1.  Νομιμοποιητικά Εκπροσώπησης (για ατομικές επιχειρήσεις δεν χρειάζεται)

 

2.  Απλή  Υπεύθυνη δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου εταιρίας και Φοροτεχνικού Τάξης Α για τον Τζίρο του προηγούμενου Οικονομικού έτους (θα επισυνάπτεται το υπόδειγμα)

 

3.  Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599 από τον Νόμιμο εκπρόσωπο ότι η επιχείρηση δεν έχει υποπέσει  σε Νομικά παραπτώματα, δεν τελεί υπό πτώχευση κτλπ (θα επισυνάπτεται το υπόδειγμα)

 

Η εγγραφή συμμετοχής - ετήσια συνδρομή  έχει προσδιοριστεί προσωρινά  στα 150,00 ευρώ

 

Τα εν λόγω μέλη έχουν την δυνατότητα ψήφου σε όλα τα ζητήματα και τις αποφάσεις του Δ.Σ και της Γενικής Συνέλευσης ενώ εκλέγουν 7 εκπροσώπους στο  Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουν δε το δικαίωμα  του ‘’εκλέγεσθαι’’ σε αυτό.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ [ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ]

 

Α] Όλα τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που έχουν κωδικούς έναρξης εφορίας ‘’Εμπόριο Οπτικοακουστικών ‘’ ή συναφής ΚΑΔ με το Εμπόριο του Κλάδου (Χονδρικό – Λιανικό)

 

Β] Οικονομική διαχειριστική περίοδο (τουλάχιστον του προηγούμενου  έτους) με συνολικό τζίρο  κάτω  των 100.000,00 ευρώ.

 

 [Απαραίτητα δικαιολογητικά ]

 

1.  Νομιμοποιητικά Εκπροσώπησης (για ατομικές επιχειρήσεις δεν χρειάζεται)

 

2.  Απλή  Υπεύθυνη δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου εταιρίας και Φοροτεχνικού Τάξης Α για τον Τζίρο του προηγούμενου Οικονομικού έτους (θα επισυνάπτεται το υπόδειγμα)

 

3.  Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599 από τον Νόμιμο εκπρόσωπο ότι η επιχείρηση δεν έχει υποπέσει  σε Νομικά παραπτώματα, δεν τελεί υπό πτώχευση κτλπ (θα επισυνάπτεται το υπόδειγμα)

 

Η εγγραφή συμμετοχής - ετήσια συνδρομή  έχει προσδιοριστεί προσωρινά  στα 30,00 ευρώ

 

 

 

Τα εν λόγω μέλη έχουν την δυνατότητα παρέμβασης και συμμετοχής στις Γενικές συνελεύσεις και εκλέγουν 2 εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο  

 

 

****Όλες οι συνεδριάσεις του Συνδέσμου  δύναται να πραγματοποιούνται και μέσω τηλεδιάσκεψης ****

 

 

 

Σας καλούμε όλους να εγγραφείτε και να συμμετέχετε ενεργά ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες και παρεμβάσεις που αφορούν τον κλάδο.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !! Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας online πατώντας στο "ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"  

 

 

 

 

Με εκτίμηση  

 
Η Ιδρυτική  Ομάδα Εκπροσώπων Εταιριών
 

Συμπεράς Παύλος    τηλ .6936666096       e-mail:    pavlos@metroaudiosystems.gr

Ασιτζόγλου Μιχάλης   τηλ . 6944586778   e-mail:   ima@ima.gr

Τζιάκος Ιωάννης     τηλ 6974422012            e-mail:   tziakos@omikron.gr

Κότσιφας  Αλκιβιάδης     τηλ .6932459657    e-mailalkis.kotsifas@audiovision.gr

Καριώτης Παντελής        τηλ. 6945304137     e-mailkariotispandelis@kariotis.gr

 

Κατεβάστε την Πρόσκληση σε αρχείο PDF